Trwa kampania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu propagująca najlepszą formę opieki dla dzieci pozbawionych naturalnego domu, jaką jest piecza zastępcza.

- Podjęliśmy szeroką akcję, również informacyjną, aby pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego. Ma ona na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, aby każdy mógł się dowiedzieć, co to znaczy bycie rodziną zastępczą, bycie opiekunem zastępczym i aby jak najwięcej dzieci trafiło do rodzinnej pieczy zastępczej – wyjaśnia Dyrektor PCPR Alicja Aleksander.

Podstawowym celem rodziny zastępczej, tak jak każdej formy opieki, jest praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej. Opiekunowie zastępczy sprawują opiekę nad dziećmi podczas gdy ich rodzice biologiczni podejmują działania w kierunku reintegracji rodziny.

Informacje dotyczące wymogów, jakie muszą spełniać kandydaci na rodziny zastępcze, można zdobyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mątewskiej 17, pod numerem tel. 52-35-92-285 albo mailowo: piecza@pcpr-ino.pl.

Obecnie w Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 14 rodzin zawodowych w tym: jedna rodzina specjalistyczna i trzy pogotowia rodzinne.

- Zachęcam do rozważenia, przynajmniej przemyślenia, czy nie zostać opiekunem zastępczym. Zawsze warto zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Jeżeli jesteście Państwo osobami odpowiedzialnymi, kochacie dzieci, to czekamy właśnie na Was! - apeluje Alicja Aleksander.