Zgodnie z opublikowanym 5 października w Dzienniku Ustaw i wchodzącym w życie po 14 dniach rozporządzeniem MSWiA straż gminna może ukarać mandatem osoby prowadzące inny pojazd niż mechaniczny za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych.

W rozporządzeniu zabrano straży gminnej prawo do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. Jednocześnie od 20 października strażnicy będą mogli karać tych, którzy nie mając do tego uprawnienia prowadzą na drogach publicznych pojazd inny niż mechaniczny.

Jako pojazdy inne niż mechaniczne w polskim prawie zwykle rozumie się te, które nie mają silnika, ani mechanicznego napędu, a jadą napędzane siłą kierującego lub ciągnących je zwierząt. To poruszające się po drogach m.in. rowery, riksze czy zaprzęgi konne.

Straż gminna po zmianie rozporządzenia będzie też dodatkowo mogła karać za wykroczenia wynikające z naruszenia innych ustaw niż Prawo o ruchu drogowym, m.in. ma prawo nałożyć mandat za nieskładanie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Taki obowiązek ma właściciel lub zarządca budynku lub lokalu. Składa on w/w deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Strażnicy od 20 października mogą też karać za brak na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu posesji tabliczki z numerem porządkowym.(PAP)

Aleksander Główczewski
ago/ apiech/