Terenowy oddział w Inowrocławiu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, do tej pory mieścił się w budynku pobliskiego szpitala. 

Nowa, oddana niedawno do użytku, siedziba znajduje się tuż obok, przy ul. Miechowickiej. Budynek powstał na działce sprzedanej w trybie bezprzetargowym przez powiat inowrocławski. Inwestycja warta ponad 7 mln złotych oznacza znaczącą poprawę warunków pracy personelu, jak i komfortu krwiodawców.

1 września w siedzibie terenowego oddziału w Inowrocławiu odznaczono honorowych dawców krwi. Uroczystość była także okazją do oficjalnego otwarcia obiektu.

- Cieszymy się, że od 11 sierpnia możemy gościć krwiodawców w takich, lepszych, bardziej reprezentacyjnych warunkach. Oczywiście to nie znaczy, że w szpitalu było nam źle, ale ten czas już minął - mówił Paweł Wojtylak, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Z upoważnienia ministra zdrowia, a z rąk dyrektora RCKIK, wręczono odznaczenia Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. To prestiżowe wyróżnienie od 2005 roku trafia do osób, które posiadają wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia (oddały co najmniej 20 litrów krwi).

- Krew cały czas jest niezmiernie potrzebna i praktycznie niezastąpiona - podkreślał Paweł Wojtylak dziękując jednocześnie krwiodawcom za ich poświęcenie i aktywność.

- Ja jestem pełna szacunku i pełne ukłony dla państwa. Gratuluję uzyskania tak wysokich odznaczeń, bo myślę, że to uwieńcza tą waszą całą dotychczasową działalność, ale jej nie kończy - mówiła do honorowych krwiodawców Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

Oddział w Inowrocławiu czynny jest w poniedziałki od 7.30 do 16 oraz we wtorki, czwartki i piątki od 7.30 do 11. Więcej szczegółów na temat oddawania krwi można znaleźć na stronie internetowej RCKIK.