Jak podaje społeczność I LO, Irena Drozdowicz urodziła się 10 maja 1938 r. w Gałowcach (powiat Nieśwież) w ówczesnym woj. nowogródzkim na Kresach Wschodnich II RP (dziś są to tereny Białorusi). W 1957 r. – po ukończeniu szkoły średniej – wraz z rodziną opuściła Związek Radziecki i zamieszkała w Gryficach na Pomorzu Zachodnim. W latach 1957-1959 kształciła się w Studium Nauczycielskim w Szczecinie, a w latach 1962-1968 studiowała na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała magisterium z matematyki.

Po zamieszkaniu w Inowrocławiu pracowała najpierw w Szkole Podstawowej nr 15, później w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 ("Gastronomik”), a w 1973 r. trafiła do Liceum Jana Kasprowicza. Jako nauczycielka inowrocławskiej szkoły organizowała Rejonowe Zawody Matematyczne Klas Drugich. Za swoją pracę została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Msza święta żałobna odbędzie się 4 sierpnia o godz. 9.00 w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, a ceremonia pogrzebowa odbędzie się tego samego dnia po mszy św. na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej.