Centralna Dolina Wodorowa powstanie na bazie klastra wodorowego Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria należącej do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. To kolejna inicjatywa, której celem jest produkcja zeroemisyjnej energii, opartej o tzw. zielony wodór.

„Agencja Rozwoju Przemysłu należy do pionierów rynku wodorowego w Polsce. Nie mogło nas również zabraknąć przy tworzeniu Centralnej Doliny Wodorowej” – podkreśla Mariusz Rusiecki, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Centralna Dolina Wodorowa to kompleksowy projekt, który obejmie całą ścieżkę produkcji i wykorzystania wodoru. Począwszy od budowy elektrolizerów, które przekształcą energię elektryczną w wodór, poprzez magazynowanie wodoru, a na jego wykorzystaniu do produkcji energii elektrycznej kończąc.

„Zainicjowanie powstania Centralnej Doliny Wodorowej to ważny krok na drodze transformacji energetycznej i rozwoju naszej gospodarki wodorowej. To rozwiązanie, które dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców oraz ekspertów, wzmocni zarówno nasze bezpieczeństwo energetyczne, jak i przewagę konkurencyjną gospodarki krajowej” – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W założeniach Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich znajduje się m.in produkcja zielonej energii z farm wiatrowych i słonecznych o mocy 2 gigawatów oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 megawatów.

Pierwszy wodór w województwie świętokrzyskim może zostać pozyskany w 2024 roku. Wówczas w kopalni Jaźwica uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna o mocy 3 MW, a także elektrolizer o mocy 1 MW, produkujący wodór. Zeroemisyjne paliwo pozwoli zasilić pojazd wykorzystywany w kopalni.

„W ciągu ostatnich lat podjęliśmy szereg inicjatyw związanych z budową gospodarki wodorowej w Polsce. To przede wszystkim opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów w listopadzie 2021 r. polskiej strategii wodorowej do 2023 r. z perspektywą do 2040 r., która nawiązuje do PEP2040. Nasze działania to również zainicjowanie porozumienia sektorowego, pierwszego w Unii Europejskiej. W porozumieniu tym bardzo aktywnie funkcjonuje ponad 250 podmiotów z Polski i zza granicy” - dodał wiceminister Ireneusz Zyska.

Dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. to kolejny projekt w ramach innowacyjnego zwrotu, którego ramy określa nowa strategia spółki.

„ARP jeszcze do niedawna zajmowała się głównie restrukturyzacją, ale teraz stawiamy coraz mocniej na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Polski w kolejnych dekadach. Wspieramy procesy, które transformują krajową gospodarkę w kierunku suwerenności energetycznej i innowacyjności. Inwestujemy m.in. w morską energetykę wiatrową, elektromobilność i przemysł kosmiczny. Wodór będzie paliwem przyszłości, ale już dziś na globalnych rynkach toczy się walka o pozycjonowanie do startu w tej perspektywicznej branży. Chcemy, żeby Polska nie musiała gonić czołówki, ale sama wyznaczała tempo rozwoju rynku wodorowego na świecie. Dlatego cieszę się, że Centralna Dolina Wodorowa rusza już teraz i w tak silnym składzie” - podkreślił Mariusz Rusiecki.

Źródło informacji: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

a4

a3

a2