- Większość z nich dotyczyła zakłócania porządku i spokoju publicznego. Było tak aż w 129 przypadkach. Najczęściej chodziło o spożywanie alkoholu czy zaśmiecanie. Funkcjonariusze, którzy pełnili służbę patrolową, po otrzymaniu informacji od operatora monitoringu podejmowali w tych sprawach interwencje - informują strażnicy miejscy.

Zapisy z miejskiego monitoringu są również udostępniane w sprawach prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu. Operatorzy monitoringu w tym roku zabezpieczyli i przejrzeli 108 nagrań.