Podobne rady składające się z młodych, działają już w mieście Inowrocław oraz w powiecie inowrocławskim. Wkrótce będą obradować także w gminie.

- Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji chętnych mieszkańców gminy Inowrocław w wieku 13-20 lat, którzy nie boją się wyrażać własnych poglądów i chcą mieć wpływ na życie lokalnej młodzieży - czytamy na stronie internetowej gminy.

Kandydaci powinni złożyć odpowiednie dokumenty. Mowa o:

  • notatce przedstawiającej: koncepcję funkcjonowania Rady, argumentację dot. ubiegania się o mandat radnego, prezentację sylwetki kandydata - zainteresowania i pozostałe informacje,
  • liście poparcia zawierającej min. 30 podpisów mieszkańców gminy Inowrocław w wieku 13-20 lat,
  • rekomendacji sołtysa lub radnego.

Zgłoszenia można dostarczać do 12 czerwca w biurze podawczym Urzędu Gminy Inowrocław, w sekretariatach gminnych szkół, bądź pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Inowrocław (ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław) z dopiskiem „Rekrutacja Młodzieżowa Rady Gminy Inowrocław”. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Urzędu.

Nazwiska 15 radnych powinniśmy poznać najpóźniej 16 czerwca. Wyłoni ich komisja rekrutacyjna na podstawie najciekawszych zgłoszeń.