Zakres prac jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. roboty murarskie, malarskie, instalacyjne, a także rozbiórki, zbrojenie, betonowanie, stolarkę i ślusarkę, pokrycia dachowe, czy roboty ziemne. W planach są także nowe instalacje elektryczne, alarmowe, grzewcze, antenowe i wentylacyjne. Prace dotyczyć będą budynków administracyjnego A, administracyjno-aresztowego C, garażowo-warsztatowego, kynologiczno-garażowego, B oraz budynku smarów.

Pierwszy i drugi przetarg z grudnia 2018 i lutego 2019 roku zostały unieważnione, bo wykonawcy zaproponowali zbyt wysokie kwoty. W trzecim postępowaniu trzy firmy zaproponowały zrealizowanie zadania za blisko 23 mln, 24,9 mln i 25,8 mln złotych. Tymczasem Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy nadal planowała wydać tylko 17,2 mln złotych. Ostatecznie zdecydowano się jednak zwiększyć tę kwotę o prawie 6 mln, co pozwoliło na rozstrzygnięcie przetargu. Prace zrealizuje konsorcjum firm z Włocławka i Golubia-Dobrzynia.

Kiedy na plac budowy wejdą robotnicy i jak realizacja inwestycji wpłynie na pracę policjantów?

Monika Chlebicz
Rozpoczęcie prac planowane jest natychmiast po podpisaniu umowy na realizację tego zadania z firmą, która wygrała przetarg, co nastąpić powinno w tym tygodniu. Policjanci pracujący w remontowanej części obiektu, na czas remontu funkcjonują już w obiekcie tymczasowym przy ul. Poznańskiej. Dla mieszkańców zmiana ta nie powinna być uciążliwa. Wszystkie bieżące sprawy nadal załatwiane będą w dotychczasowej siedzibie komendy.

podinsp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Termin zakończenia prac określono na początek grudnia 2020 roku. Koszt przebudowy pobliskiego budynku po byłym kasynie, który otwarto w 2015 roku, wyniósł ponad 8 milionów złotych.