Kształcenie na studiach magisterskich uczelnia rozpocznie w Inowrocławiu od 1 października 2023 roku. Będzie ono realizowane w ciągu czterech semestrów i zakończy się przygotowaniem pracy magisterskiej oraz obronieniem tytułu magistra.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w formie on-line poprzez stronę internetową uczelni: www.wsp-inow.pl.

Studia magisterskie na kierunku administracja pogłębiają wiedzę i rozwijają kompetencje oraz umiejętności zdobyte w trakcie studiów licencjackich.
Interdyscyplinarny charakter kształcenia, łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych, zarządzania, finansów, rachunkowości i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy.

Do kształcenia mogą przystąpić kandydaci, którzy zakończyli edukację na kierunku administracja oraz na pokrewnych kierunkach studiów. Rekrutacja na studia na rok akademicki 2023/2024 trwa.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu prowadzi studia o profilu praktycznym.
Uczelnia oferuje możliwość podjęcia nauki na poziomie studiów I i II stopnia, podyplomowych oraz Master of Business Administration, w ramach których kształci przyszłe kadry prawne, menadżerskie i medyczne.

Szczegóły dostępne na stronie www uczelni: www.wsp-inow.pl

Kontakt:
Dział rekrutacji i Dziekanat
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
im. księcia Kazimierza Kujawskiego
ul. Najświętszej Marii Panny 19a
88-100 Inowrocław
tel. : 525-200-144
e-mail: dziekanat@wsp-inow.pl

Administracja_studia II stopnia

wsp_modul