Inowrocławianie cierpliwie czekali na powrót "bimby". Naprawa zaczęła się jednak przedłużać, co zaczęło niepokoić mieszkańców.

Postanowiliśmy zasięgnąć języka w Urzędzie Miasta Inowrocławia. - Wykonawca nie wywiązał się z zapisów objętych umową, w związku z czym sprawa została skierowana na drogę prawną. Będzie procedowana zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym - poinformowała nas w październiku 2022 roku Karolina Sobieraj, kierownik Referatu Kultury i Promocji Urzędu Miasta Inowrocławia.

Uporządkujmy najważniejsze fakty dotyczące sytuacji z zabytkowym wagonikiem tramwajowym. - 17 lutego 2023 r. Prezydent Miasta Inowrocławia złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu II Wydział Karny za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego w Inowrocławiu w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie przywłaszczenia wagonika tramwajowego przez firmę, która miała wykonać remont wagonika. 2 marca br. Miasto otrzymało odpowiedź od Prokuratora Andrzeja Nowaka z Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu - zarządzenie o przyjęciu zażalenia. 29 marca br. Miasto otrzymało z Sądu Rejonowego w Inowrocławiu II Wydział Karny zawiadomienie, że 19.06.2023 r. odbędzie się posiedzenie w przedmiocie zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia – informuje nas Adriana Szymanowska, Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Inowrocławia.