- Wspólnym wysiłkiem udało nam się wiele osiągnąć, zarówno w sferze organizacyjnej, jak i w zakresie wyposażenia podległych jednostek. Z dumą mogę dzisiaj zaprezentować nowy sprzęt, w postaci stojących na placu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych pozyskanych w ubiegłym roku dzięki środkom finansowym z funduszy unijnych, pochodzących z poprawek sejmowych do ustawy budżetowej, przekazanych przez WFOŚiGW oraz przy wsparciu komendy wojewódzkiej w Toruniu - mówił do strażaków i gości uroczystości st. bryg. Andrzej Stachowicz, komendant powiatowy PSP w Inowrocławiu. Obchody uświetnił pokaz musztry w wykonaniu uczniów klasy mundurowej ZSP nr 1 w Inowrocławiu.

Jak wskazują statystyki, w 2018 roku w naszym powiecie nastąpił spadek liczby zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego o 1 procent, a także alarmów fałszywych - o 13 procent. Jednostki straży wyjeżdżały w ubiegłym roku do 1629 akcji. Było jednak o 13% więcej pożarów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał wyższy stopień służbowy:
STARSZY KAPITAN – KPT. ANDRZEJOWI ŚWIĄTKOWSKIEMU
MŁODSZY KAPITAN – ASP. LESZKOWI GROSMANOWI

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższe stopnie:
STOPIEŃ ASPIRANT SZTABOWY – ST. ASP. ROBERTOWI OSIŃSKIEMU
STOPIEŃ STARSZY ASPIRANT - ASP. MARCINOWI BRYKLE, ASP. JAROSŁAWOWI SZCZEPANIAKOWI
STOPIEŃ ASPIRANT - MŁ. ASP. RAFAŁOWI BARDZIŃSKIEMU , MŁ. ASP. DARIUSZOWI IWIŃSKIEMU, MŁ. ASP. MICHAŁOWI KUBIAKOWI, MŁ. ASP. PRZEMYSŁAWOWI MALINOWSKIEMU

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA:
BARTŁOMIEJOWI TOMASZEWSKIEMU, MICHAŁOWI WOJTKOWIAKOWI
OGNIOMISTRZA :
RADOSŁAWOWI MANEROWSKIEMU, PIOTROWI MRÓWCZYŃSKIEMU, MARCINOWI ZANDECKIEMU, PIOTROWI BEDNARSKIEMU
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:
MARCINOWI SIEMIŃSKIEMU, PRZEMYSŁAWOWI JESKE, RADOSŁAWOWI ŁĄCZNEMU, MARCINOWI POLAKOWI
STARSZEGO SEKCYJNEGO:
DAWIDOWI GABRYSZAKOWI, MARCINOWI GĄSIORKA, PAWŁOWI KLAJNOWI, MACIEJOWI MAŁKOWICZOWI, MATEUSZOWI MATUSZAKOWI, MARKOWI SZMYTOWI, JAKUBOWI WOŹNIAKOWI, JACKOWI GMURCZYKOWI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
STARSZEGO STRAŻAKA:
PAWŁOWI GAŁGAŃSKIEMU, BARTOSZOWI NOWAKOWI, NORBERTOWI PTASZYŃSKIEMU, KAROLOWI PUCZKARSKIEMU, MARCINOWI MAZIARZOWI, RAFAŁOWI WYLKOWI.

W uznaniu wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej i innego miejscowego zagrożenia, a także za długoletnią ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył:
SREBRNĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” st. kpt. ADAMA SPRINGERA
BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” mł. asp. MIROSŁAWA GROSMANA, kpt. HUBERTA RUTKOWSKIEGO, kpt. MARIUSZA KOPLIŃSKIEGO

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu mianował na stanowisko:
STARSZY OPERATOR SPRZĘTU - MŁ. OGN. PIOTRA SZKAPIAKA
OPERATOR SPRZĘTU SPECJALNEGO - ST. SEKC. MARCINA GĄSIORKA
STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA - ST. SEKC. DAWIDA GABRYSZAKA, ST. SEKC. PAWŁA KLAJNA
STARSZY RATOWNIK - ST. SEKC. MARKA SZMYTA, ST. SEKC. MATEUSZA MATUSZAKA, ST. SEKC. JAKUBA WOŹNIAKA
STARSZY TECHNIK - ST. SEKC. MACIEJOWI MAŁKOWICZOWI

Za działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało:
ZŁOTY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” kpt. MICHAŁOWI HABICHTOWI asp. PRZEMYSŁAWOWI MALINOWSKIEMU st. ogn. TOMASZOWI REJDAKOWI
SREBRNY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” st. ogn. ADAMOWI STANISZEWSKIEMU mł. ogn. DARIUSZOWI DYBALE mł. ogn. MICHAŁOWI MURAWSKIEMU
BRĄZOWY MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” st. sekc. MACIEJOWI MAŁKOWICZOWI st. sekc. MARKOWI SZMYTOWI st. sekc. PAWŁOWI KLAJN mł. ogn. KRZYSZTOFOWI CISZEWSKIEMU st. sekc. JACKOWI GMURCZYKOWI st. sekc. MATEUSZOWI MATUSZAKOWI

Za zaangażowanie w realizację zadań służbowych Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody pieniężne strażakom: ST. KPT. ADAMOWI SPRINGEROWI, KPT. MICHAŁOWI HABICHTOWI, ASP. MIROSŁAWOWI KAŹMIERSKIEMU, ST. OGN. ELŻBIECIE ZDUNOWSKIEJ.