Oprócz remontu nawierzchni samych ulic, które w wielu miejscach są w bardzo złym stanie, a miejscami kierowcy jeżdżą po trylince, w planach jest też modernizacja chodników. Ponadto mają powstać wyniesione przejścia dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie ul. Północnej i Wewnętrznej.

Wykonawca, którego wyłoniono w przetargu będzie miał 6 miesięcy na realizację inwestycji. Spośród 5 branych pod uwagę ofert, wybrano tę najtańszą.

DSC_6356