Wczoraj sprawdzaliśmy, jakie organizacje otrzymały dotacje z gminy Inowrocławna projekty z zakresu turystyki i kulturoznawstwa. Dziś prezentujemy listę podmiotów i projektów z kategorii ochrona i promocja zdrowia; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ratownictwo i ochrona ludności.