- Zeszłoroczna konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią, co zdecydowało o jej ponownej organizacji i stanowi ogromną dla nas satysfakcję. Wydarzenie jest odpowiedzią na pogłębiający się problem starzejącego się społeczeństwa i wynikającą z tego potrzebę świadczenia pomocy osobom starszym oraz poprzez osoby starsze. Celem naszej inicjatywy jest popularyzowanie idei wolontariatu, umożliwienie merytorycznej wymiany poglądów, przyczynienie się do postrzegania osób starszych jako cennego potencjału i kapitału społecznego. Podkreślenia wymaga fakt, że działania wolontariackie odgrywają znaczącą rolę w wielu dziedzinach, takich jak edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia czy kultura. Kształtują kompetencje interpersonalne, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwiają na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz stwarzają dodatkowe możliwościrozwoju. Należy zatem stworzyć platformę do dyskusji i wprowadzić tematykę szeroko pojętego wolontariatu do debaty publicznej - informuje ks. Marcin Łojko z zespołu Caritas, działającego przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na plakacie wydarzenia.

wolontariat