Niebawem rozpocznie się rozbudowa drogi krajowej nr 62 w Kruszwicy. Celem realizowanego zadania jest zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę dwóch rond, wymianę nawierzchni jezdni oraz budowę kładki pod mostem.

W 2016 roku Gmina Kruszwica przygotowała dokumentację techniczną przebudowy ciągów pieszo – rowerowych łączących istniejące ścieżki piesze i rowerowe wraz z budową kładki pod mostem w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki. Był to jeden z elementów projektowanych dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Przeprowadzone w 2017 i 2018 roku postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy prac z uwagi na to, że zaproponowane przez oferentów kwoty znacząco przewyższały możliwości finansowe Gminy Kruszwica.

Na skutek działań kruszwickiego samorządu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2019 roku zadeklarowała gotowość włączenia budowy kładki wraz z ciągami pieszo-rowerowymi do realizacji w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 62. 7 lutego Gmina Kruszwica oficjalnie przekazała kompletną dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie budowy kładki. Całość prac planuje się zakończyć w tym roku.

- Cieszę się, że ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja w końcu doczeka się realizacji, tym bardziej, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła nasze wnioski o włączenie do zakresu zadania kładki pod mostem, której projekt wykonaliśmy kilka lat temu. Pozwoli to jeszcze lepiej zintegrować system ścieżek rowerowych na terenie miasta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie ten element inwestycji będzie wykonywany jako pierwszy, co z pewnością ułatwi przemieszczanie się mieszkańców w trakcie utrudnień spowodowanych realizacją inwestycji. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas kilka miesięcy poważnych utrudnień komunikacyjnych. Wierzę jednak, że mieszkańcy okażą wyrozumiałość – o co bardzo proszę - dla wykonawcy robót, bo efekty prac na długie lata poprawią bezpieczeństwo, funkcjonalność komunikacyjną oraz pozytywnie wpłyną na wizerunek naszego miasta. Już dziś ściśle współpracujemy zarówno z wykonawcą zadania jak i inwestorem przy organizacji tego złożonego procesu inwestycyjnego w celu zminimalizowania wszelkich utrudnień - informuje Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy.