Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu. Późniejszy duchowny był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W latach 1950–1952 odbył studia filozoficzne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a następnie w latach 1952–1956 studia teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

Doktor obojga praw piastował godność prymasa Polski w latach 1981–2009. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004. Został uhonorowany Orderem Orła Białego. Zmarł 23 stycznia 2013 w Warszawie.

Jak już wcześniej informowaliśmy, msza św. w kościele pw. Zwiastowania NMP celebrowana będzie 29 stycznia o 12.00. Eucharystii przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak. Trzy dni wcześniej, 26 stycznia o godz. 17.00 w Instytucie Prymasa Józefa Glempa rozpocznie się wspomnieniowe spotkanie z udziałem dr. hab. Rafała Łatki z UKSW, ks. dr. Piotrem Wierzbickim - ostatnim sekretarzem kard. Glempa i red. Marcinem Przeciszewskim, prezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Wstęp wolny.