Ze szczegółami inwestycji i procedurą wykupu nieruchomości mieszkańcy będą mogli zapoznać podczas spotkań informacyjnych. Pierwsze odbędzie się już jutro, 19 stycznia w Brzozie, kolejne we wtorek 24 stycznia w Łabiszynie.

 

W ramach inwestycji wzmocniona zostanie konstrukcja jezdni (do parametrów 11,5 tony na oś). Planowane roboty obejmą także przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, skrzyżowań, budowę rond w Łabiszynie na połączeniu z drogą wojewódzką nr 246 oraz w Brzozie na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich, przebudowę i budowę chodników na terenach zurbanizowanych, budowę ciągów pieszo-rowerowych w Brzozie i Kobylarni, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na wybranych odcinkach i instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Spotkania informacyjne dla mieszkańców odbędą się: 19 stycznia o 17.30 w auli Szkoły Podstawowej Brzoza ul. Powstańców Wielkopolskich 31A (dawne gimnazjum) oraz 24 stycznia o godzinie 16 w Łabiszyńskim Domu Kultury (przy ul. Parkowej 1).

 

Prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. W najbliższy poniedziałek wykonawca wprowadzi pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu, która zakłada między innymi zamknięcie dla ruchu odcinka Łabiszyn-Kobylarnia (dopuszczony zostanie ruch do posesji znajdujących się przy drodze, przejazd służb komunalnych, transportu publicznego i pojazdów budowy), wprowadzenie objazdu dla pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 tony) z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 251 oraz drogi krajowej nr 25 (przez Barcin, Pakość, Inowrocław i Nową Wieś Wielką), wprowadzenie objazdów dla samochodów do 3,5 tony z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 246 i krajowych nr 25 lub 5 i 10 (przez Złotniki Kujawskie i Nową Wieś Wielką lub Szubin i Białe Błota), wprowadzenie zwężeń jezdni i ruchu wahadłowego na odcinku Brzoza-Kobylarnia.

 

Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma Transpol z Łojewa. W styczniu wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, które umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych, zatwierdza podziały nieruchomości oraz ich przejęcie na rzecz inwestora. Wykonawca zakłada zakończenie większości prac na odcinku Brzoza-Łabiszyn jeszcze w tym roku. Inwestycja o wartości blisko 53 mln złotych realizowana będzie dzięki środkom unijnym.

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie prac na odcinku drogi wojewódzkiej nr 254 na odcinku z Łabiszyna do Barcina. Inwestycja również realizowana jest w trybie "zaprojektuj i wybuduj".