W związku z nasilającym się problemem - co 14 dziecko w naszym kraju pada ofiarą jakiejś formy wykorzystywania seksualnego przed ukończeniem 15. roku życia - chcąc skutecznie oferować pomoc najmłodszym w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Departamentu Działań Edukacyjnych i Prewencyjnych, Państwowej Komisji ds. Pedofilii, tj. dyrektorem ww. departamentu, Grzegorzem Chęciakiem, Agnieszką Kowalską – prawnikiem, Joanną Napieraj – głównym specjalistą ds. przeciwdziałania pedofilii oraz Elżbietą Szadurą-Urbańską – psychologiem.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, psycholodzy i pedagodzy. Goście zapoznali uczestników z celem, misją i podejmowanymi działaniami przez PKDP. Poruszono ważne problemy dotyczące pomocy interwencyjnej, terapeutycznej i prawnej. Omówiono problemy, z którymi zmierzają się specjaliści, jak i ofiary.

Każdy dorosły musi być świadom, że wykorzystanie seksualne jest dla dziecka niewyobrażalnie trudnym i obciążającym przeżyciem. Czują one wstyd, lęk, smutek, gniew zarówno wobec sprawcy, ale i siebie. Dzieci boją się reakcji najbliższych. Zadaniem dorosłych jest skontaktować ofiarę pedofilii ze specjalistą, który udzieli fachowej pomocy.

wsp_modul