O inwestycji informowaliśmy na początku listopada. W środę przed południem w zakładzie przy ul. Metalowców oficjalnie przecięto wstęgę i uruchomiono pracę nowej linii cynkowniczej. W wydarzeniu, oprócz władz spółki, brali udział m.in. poseł Tomasz Latos, władze wojewódzkie i samorządowe, a także przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Obiekt o kubaturze 50 tys. m3 posiada wannę cynkowniczą o długości 7,5 m i głębokości 3,5 m.

- To wydarzenie i cała technologia jest potwierdzeniem tego, jak spółka podchodzi do rozwoju technologicznego i tym samym do rozwoju i utrwalenia obecności Inofamy na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Inofama ma ponad 140-letnią tradycję. Jest drugą pod względem długości trwania firmą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - mówił Szczepan Ślusarz, prezes zarządu spółki.

Dotychczas eksploatowana ocynkownia ogniowa została zbudowana w 1976 r. i posiada dwie linie technologiczne ogrzewane energią elektryczną. Otwarta dziś linia korzysta z paliwa gazowego. Budynek jest izolowany akustycznie i posiada system podciśnienia, który zapobiega przypadkowemu wydostaniu się zanieczyszczeń do atmosfery.

- Cynkowanie zanurzeniowe w ocynkowni Inowrocław polega na zanurzeniu odpowiednio przygotowanych elementów stalowych w roztopionym cynku celem uzyskania, w wyniku procesu dyfuzji stopowej, metalicznej powłoki cynkowej. Nakładanie powłok antykorozyjnych jest działaniem proekologicznym ze względu na wydłużenie przydatności elementów stalowych do użytku, a tym samym pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego podczas produkcji stali - informuje spółka.

Wartość robót ogólnobudowlanych to 13 mln zł, a wartość robót związanych z wykonaniem kompletnej linii do cynkowania ogniowego to blisko 12 mln zł. Oprócz finansowania z ARP S. A. skorzystano ze wsparcia udzielonego w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas uroczystego otwarcia obiektu dziennikarze i zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć istniejącą już ocynkownię. Poniżej zdjęcia z obywdu obiektów.