Pod lupę wzięliśmy trzy przedmioty - język polski, angielski i matematykę - wszystkie na poziomie podstawowym. Sprawdziliśmy, jaki średni wynik z tych egzaminów uzyskali uczniowie w poszczególnych szkołach. W zestawieniu jest 14 placówek - kolorem niebieskim zaznaczyliśmy licea, a zielonym - technika.

Na ostatnim wykresie prezentujemy ogólną zdawalność tegorocznej matury. Zdanie matury oznacza uzyskanie minimum 30% z każdego przedmiotu obowiązkowego.

wsp_modul