- Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Gniewkowo - informują urzędnicy.

Badanie potrwa od 12 do 25 września, a ankietę można wypełnić tutaj.