Chodniki o długości 42,5 m i 43,5 m oraz szerokości 1,5 m i 2 m pojawią się między ul. Sikorskiego a Al. Kopernika. - Firma, która wybuduje wspomniane odcinki wykona m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, wybuduje chodniki z kostki betonowej wraz z krawężnikami, zasieje trawę oraz przestawi lampę oświetlenia ulicznego - informuje ratusz.

Na konieczność budowy nowego traktu zwracali uwagę mieszkańcy osiedla po tym, jak jedna ze wspólnot mieszkaniowych ogrodziła swój teren wraz z chodnikiem.

Nowa alejka powstanie też w centrum miasta, na skwerze Andrzeja Szwajkerta. Do zadań wykonawcy będą należeć m. in. roboty rozbiórkowe, wykonanie alejki o długości 127 metrów z kostki betonowej, posianie trawy, oznakowanie drogowe oraz montaż 6 słupów, wysięgnika i opraw oświetleniowych LED.