Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przedstawiła radnym szczegółowe informacje dotyczące infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych i nakładów finansowych na zadania pomocy społecznej oraz prognozy na następny rok. Przyjęto też sprawozdanie za 2021 rok z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2021-2027”. Chodzi o działania dotyczące: niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, dziecka i rodziny, bezrobocia oraz edukacji.

W dalszej części sesji radni pochylili się nad sprawami zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy. Realizację zadań w tym obszarze w 2021 roku przybliżył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z jego sprawozdania wynika, że na koniec 2021 roku w naszym powiecie bez pracy pozostawały 6874 osoby, w tym 1033 z prawem do zasiłku.

Zarejestrowanych bezrobotnych kobiet było 3952. Stopa bezrobocia wynosiła na koniec roku 11,7% i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 666 osób.

Przyjęto też sprawozdanie Zarządu Dróg Powiatowych z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022. Podlegało mu blisko 500 km dróg zamiejskich i ponad 40 km dróg miejskich w Inowrocławiu, Janikowie, Kruszwicy i Pakości. Minionej zimy na drogi wysypano 134 tony soli, wylano 2 717 m3 solanki, a pracujące na drogach maszyny zużyły blisko 21 tysięcy litrów paliwa. Zarząd Dróg Powiatowych poniósł w związku z zimowym utrzymaniem dróg koszty w wysokości blisko 765 tysięcy złotych.

Na zakończenie starosta Wiesława Pawłowska i przewodniczący Marek Mieszko Gerus złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji przypadającego dziś Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego.

- Ten dzień to święto samorządu. Dziękuję za aktywność, zaangażowanie i gotowość do współpracy. Wiem, że państwa działaniom zawsze towarzyszy troska o rozwój naszych małych ojczyzn. Wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności – pracownikom starostwa, jednostek organizacyjnych, radnym oraz naszym koleżankom i kolegom z gmin na terenie Powiatu Inowrocławskiego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji zadań zawodowych – powiedziała starosta.