- Jako pierwsi prace młodych artystów podziwiali absolwenci Konopy, którzy na co dzień pełnią ważne funkcje w naszym regionie, wśród nich Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Alicja Przybylińska, Wiceprezydenci Miasta Inowrocławia Ewa Witkowska i Wojciech Piniewski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Beata Kowalska, Przewodniczący Rady Rodziców Artur Chęsy, członkowie Stowarzyszenia oraz dyrektor szkoły Maria Żukowska. Nie zabrakło też gości, którzy nie są absolwentami naszej szkoły – towarzyszyła nam pani Poseł Magdalena Łośko, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza, Marcin Woźniak oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, redaktorzy gazetki „Maryśka", saksofonistka Agata Muranty i mieszkańcy Inowrocławia - relacjonuje Tomasz Młynkowiak z II LO.

Otwarcie wernisażu zbiegło się ze 180. rocznicą urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji organizatorzy przygotowali okolicznościowy tort.

fot. nad.