Organizacja dojazdu ciężarówek do planowanej w Mątwach spalarni budzi szczególne emocje mieszkańców Mątew, jak i pobliskich miejscowości w gminie Inowrocław. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania inwestora z zainteresowanymi padło zapewnienie o projektowaniu nowego zjazdu do zakładów z ulicy Poznańskiej, w rejonie torów kolejowych i parkingu Zakładu Dróg Powiatowych, który miałby zostać objęty przebudową układu komunikacyjnego. Takie rozwiązanie miałoby w ocenie inwestora odciążyć od ciężkiego ruchu ulicę Fabryczną i fragment ul. Poznańskiej.

O to, czy toczyły się już rozmowy z inwestorem w tym kierunku zapytał władze powiatu Ireneusz Stachowiak. Jak czytamy w odpowiedzi, zarząd powiatu nie prowadził, ani nie prowadzi żadnych rozmów, czy negocjacji na temat przejęcia jakiegokolwiek terenu w tej części miasta, nie rozpatrywano też jeszcze żadnego wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na drogach na tym obszarze.

- Ocena możliwości budowy ronda w tym miejscu wymaga wniosku inwestora i prawem wymaganych opinii, w tym Prezydenta Miasta Inowrocławia co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Powiat Inowrocławski w żadnej z powyższych spraw nie jest uprawniony do podejmowania szczególnej inicjatywy w przedmiocie, który jest w Pana zainteresowaniu - odpowiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

- Wbrew deklaracji inwestora nie było żadnych rozmów w sprawie przejęcia terenu parkingu Zarządu Dróg Powiatowych - skomentował dziś w mediach społecznościowych Ireneusz Stachowiak.

Temat budowy obiektu budzi wciąż duże emocje, a ostatnie spotkanie nie przyniosło żadnego przełomu w tej sprawie. Zawiązane niedawno stowarzyszenie NIE dla spalarni w Inowrocławiu wysłało pismo do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy.

- Nasza aktywność nie jest podyktowana jakąkolwiek działalnością polityczną. Swoje poglądy schowaliśmy głęboko do kieszeni i zjednoczyliśmy się ponad podziałami politycznymi. Wśród nas są także zdeklarowani Pana wyborcy. W ostatnich dniach, zebraliśmy ponad 7000 podpisów mieszkańców przeciw budowie tego obiektu w Inowrocławiu. Jesteśmy osobami zmotywowanymi i zdeterminowanymi, aby położyć kres pomysłowi budowania w mieście uzdrowiskowym spalarni! - czytamy w liście. Stowarzyszenie zapowiada też konferencję prasową, podczas której przedstawieni mają być członkowie tego gremium oraz ogłoszone główne postulaty.