4 kwietnia o godzinie 15 przed wszystkimi sejmikami i urzędami wojewódzkimi w kraju odbędą się manifestacje zorganizowane przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność". Powodem jest brak realizacji przez rząd głównych postulatów związkowców.

- Sądy to nie tylko sędziowie, to też asystenci, urzędnicy i inni pracownicy. Od lat czekamy na ruch ze strony rządu. Nasze zarobki zamrożone były na 8 lat. Rząd cały czas wypomina nam podwyżki jakie dostaliśmy w 2016 r. Większość tych pieniędzy przeznaczona została na równanie dysproporcji, jakie powstały przez lata w sądach. W 2016 roku część pracowników nie otrzymała żadnej podwyżki. W tym roku rząd przekazał dla każdego pracownika, czyli asystentów sędziego, kuratorów, specjalistów z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, urzędników i innych pracowników (tzw. obsługa) kwotę 200 zł (brutto) do wynagrodzenia zasadniczego, niestety na tzw. stażowe sądy mają sobie dołożyć z własnej kieszeni, co niestety rodzi ogromne problemy - mówi Justyna Lipińska, koordynator MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu. - Dla nas ważna jest również nowa ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, która od wielu lat nie była nowelizowana. W ustawie ma być wprowadzony systemowy sposób wynagradzania, ale i regulacje, które rozwiążą wiele problemów jak np. dyżury tzw. aresztowe, czy rodzinne. W ostatnich 4 latach z sądów odeszło blisko 20 tysięcy osób, pracownicy są coraz bardziej zestresowani, przeciążeni pracą, zmęczeni.

Solidarność domaga się m.in.:

  • podwyżek w sferze finansów publicznych, wzrost wynagrodzeń w 2019 roku dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów,
  • wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne, bez konieczności spełnienia kryterium wiekowego,
  • pełnego odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego - wzrostu cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych,
  • niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat,
  • urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie, chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem,
  • zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.

Wszystkiego dowiedzieć się można od regionów NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy i Toruniu - gdzie odbędą się manifestacje.