Zespół z II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu zwyciężył w XV Regionalnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. O zwycięstwo walczyło dziesięć zespołów trzyosobowych z siedmiu szkół z naszego województwa. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyli między innymi przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober i radny województwa Jacek Gajewski.

Konkurs to wspólna inicjatywa Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz rektorów trzech publicznych uczelni naszego regionu: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Zgodnie z regulaminem konkursu w finale ustnym uczestniczyło sześć zespołów, które uzyskały najwyższy łączny wynik za test i przesłane wcześniej prezentacje oraz instrukcje projektu. Czas przedstawiania prezentacji dla każdego z zespołów wynosił maksymalnie 12 minut. W ciągu kolejnych 5 minut uczestnicy odpowiadali na pytania członków jury dotyczące prezentowanego projektu. Suma punktów z testu oraz ocen jurorów z części ustnej pozwoli wyłonić trzy zwycięskie zespoły, które otrzymały nagrody finansowe. Na pierwszym miejscu uplasował się zespół z II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu w składzie: Mateusz Łopaciński, Jan Stachowiak i Filip Marcin Wiśniewski.