- W pustostanach spotykamy osoby bezdomne, które nie chcą skorzystać z żadnej pomocy w postaci umieszczenia w schronisku dla bezdomnych, czy ogrzewalni. Wolą żyć po swojemu - informują strażnicy.

Mimo to w takich sytuacjach powiadamiane są MOPS w Inowrocławiu oraz nadzór budowlany w celu zabezpieczenia budynków.