Miejski radny Dobromir Szymański, choć - jak przyznaje - generalnie zgadza się z koniecznością wprowadzania oszczędności i optymalizacji przejazdów MPK, to podaje w wątpliwość zasadność zapowiedzianych właśnie zmian i proponuje, aby władze miasta zorganizowały w sprawie rozkładu jazdy MPK konsultacje społeczne (z uwagi na pandemię - w formie internetowej).

- Brak wsparcia strony rządowej, niekorzystne rozwiązania Polskiego Ładu i pandemia COVID-19 zmusiły nas rzeczywiście do zaciskania pasa, ale ostatnie zmiany w rozkładzie jazdy budzą zdecydowany opór i niezadowolenie mieszkańców Inowrocławia, którzy swoje opinie przekazują radnym podczas dyżurów, na forach internetowych, czy bezpośrednio ustnie - mówi Dobromir Szymański. - Zaraz po publikacji treści interpelacji jedna z mieszkanek skomentowała post: "Już teraz mieszkając w Mątwach, to w niedziele lepiej siedzieć w domu", a następnie odebrałem trzy wiadomości w przeciągu 10 minut - od dwóch mieszkańców Mątew i jednego Rąbina, co pokazuje choćby skalę problemu - dodaje.

Radny proponuje, aby w konsultacjach online wzięli udział przedstawiciele urzędu, MPK oraz mieszkańcy miasta. W tej sprawie złożył on interpelację do prezydenta miasta. Najpoważniejsze zmiany w rozkładach jazdy to ograniczenie kursowania autobusów MPK do Szymborza oraz Mątew w weekendy (jeździć będą tam tylko linie nr 12 i 16). Z kolei z dworca PKP - oprócz rzadko kursującej "1" i "10" - w soboty, niedziele i święta odjeżdżać będą tylko autobusy linii nr 16.