W zestawieniu pisma Wspólnota wzięto pod uwagę liczbę ludności w latach 2004-2020. W kategorii miast powiatowych Inowrocław sklasyfikowano na 40. miejscu spośród 267 pozycji. Miasta zajmujące czołowe lokaty w tym zestawieniu charakteryzowały się największym procentowym spadkiem liczby ludności. Rekordzista - Kamienna Góra we wspomnianym okresie wyludniła się o 14,26%.

Miasto Inowrocław to spadek o 7,69% i najwyższa pozycja spośród wszystkich miast powiatowych w kujawsko-pomorskiem. Miejsce 267. zajęło Piaseczno. Tam w latach 2004-2020 liczba ludności zwiększyła się o 45,06%.

W zestawieniu gmin wiejskich, gmina Inowrocław zajęła 1 126. miejsce na 1 532 pozycje z przyrostem liczby ludności na poziomie 6,74%.

Pełen ranking oraz wnioski jego autorów można przeczytać tutaj.


Niedawno informowaliśmy o tym, że liczba mieszkańców Inowrocławia spada w tempie szybszym, niż zakładały to prognozy GUS-u. W poniższej tabeli przedstawiliśmy rzeczywistą i prognozowaną liczbę mieszkańców od roku 1995 do 2030.

Made with Flourish