Wczoraj informowaliśmy o podwyżce dla prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy przyznanej przez miejskich radnych z 10 940 zł do 20 640 zł. Taki sam wzrost wynagrodzenia zatwierdzili powiatowi radni na sesji 26 listopada dla Wiesławy Pawłowskiej.

Nowe, znacznie wyższe pensje dla samorządowców to efekt rządowej ustawy. Ta zakłada, że nowa pensja musi mieścić się w przedziale od 80% do 100% maksymalnego określonego wynagrodzenia. W przypadku prezydenta Inowrocławia i starosty inowrocławskiego zdecydowano się na podwyżkę najwyższą z możliwych.

  • wynagrodzenie zasadnicze 10770 zł
  • dodatek funkcyjny 3450 zł
  • dodatek specjalny (w wysokości 30% powyższych)
  • dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego)

O ile przed głosowaniem nad podwyżką dla Ryszarda Brejzy toczono gorącą dyskusję, która zakończyła się 16 głosami za, 3 przeciw i 3 wstrzymującymi się, to powiatowi radni przyjęli uchwałę zgodnie 25 głosami za i 1 wstrzymującym się Wiesławy Pawłowskiej. Z kolei w głosowaniu nad podwyżką dla siebie samych, powiatowi radni oddali 24 głosy za i 2 wstrzymujące (Marek Kościński i Edmund Mikołajczak).