Do tej pory w naszym mieście funkcjonowała Młodzieżowa Rada Miejska, która została powołana zresztą jako jedna z pierwszych w Polsce. Wiele wskazuje na to, że będzie też powiatowe gremium. Samorząd przygotował już projekt uchwały, którą poddano pod konsultacje m.in. organizacji pozarządowych.

- Celem jej powołania jest popularyzacja idei samorządności, zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w działania prowadzone przez samorząd powiatowy oraz wymiana doświadczeń, pomysłów i opinii wśród młodzieży - czytamy w uzasadnieniu.

Młodzieżowa rada powiatu ma składać się z 17 przedstawicieli młodzieży z terenu Inowrocławia i ościennych gmin. Kadencja ma trwać dwa lata, a udział w obradach - wzorem innych tego typu gremiów - nie będzie wiązał się z otrzymywaniem diet. Każda ze szkół ma mieć swojego jednego przedstawiciela, wyłanianego w szkolnych wyborach, poza I, II, III LO, "Chemikiem" i "Ekonomem", którym ze względu na większą liczebność przysługiwać będą po dwa mandaty.

Rada będzie obradować w tej samej sali sesyjnej, co ich dorośli odpowiednicy. Młodzieżowy samorząd będzie mógł kierować zapytania lub wnioski w sprawach dotyczących powiatu, a taże organizować lokalne wydarzenia dla swoich rówieśników.