Na wstępie należy zaznaczyć, że droga do realizacji takiej inwestycji jest jeszcze daleka. Ratusz właśnie ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji budowy parkingu. Ta byłaby dokumentem dającym zielone światło kolejnym etapom, takim jak wykonanie projektu budowlanego, a potem samych prac.

parkingzrp

W opisie zamówienia czytamy, że wszystkie obecne budynki, wiaty i garaże na placu przy Piłsudskiego 15 miałyby zostać rozebrane, a w ich miejscu stanąć miałby parking o co najmniej dwóch kondygnacjach z maksymalną możliwą liczbą miejsc, w tym na 100 miejsc w zamykanych boksach. Obok niego znalazłyby się m.in. wiata na 10 rowerów i teren na działalność komercyjną, np. na myjnię samochodową. Nie zabrakłoby także instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zbiorników retencyjnych na wody opadowe.

Wyniki postępowania powinniśmy poznać pod koniec listopada, a sama koncepcja ma powstać do końca kwietnia 2022 roku.

Dokładne miejsce realizacji inwestycji: