W spotkaniu wzięli udział m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Marcin Zieleniecki oraz poseł PiS Tomasz Latos. Omówili oni funkcjonowanie rządowych programów „Mama 4+”, „Maluch+” oraz „Senior+”.

Gmina Pakość otrzymała dotację w wysokości 288 tys. zł, która przeznaczona zostanie na adaptację pomieszczeń po byłym przedszkolu miejskim przy ul. Św. Jana pod potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów.

Według założeń, w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów mieszkańcy Pakości będą mogli się spotykać, ale też uczestniczyć w imprezach kulturalnych, i rekreacyjnych. Będzie to również miejsce dla osób potrzebujących rehabilitacji społecznej i fizycznej.

W ramach tegorocznej edycji rządowego programu „Senior+” województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 2,3 mln zł na utworzenie i prowadzenie placówek dla osób starszych. Pieniądze pozwolą utworzyć 17 nowych Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów i Klubów z regionu oraz dofinansować 453 miejsca w placówkach już istniejących.