Każda gmina, miasto, powiat, czy województwo mogły zgłosić do rządu nie więcej niż trzy wnioski o dofinansowanie w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł. Oto wyniki naboru:

Miasto Inowrocław

Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Inowrocławiu m.in. przedszkola, żłobek, szkoły (5 mln zł)

Dąbrowa Biskupia

Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej (3,8 mln zł)
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Chlewiska - Straszewo (3,8 mln zł)

Gniewkowo

Budowa kompleksu basenów letnich wraz z zabudową i infrastrukturą towarzyszącą w Parku Wolności w Gniewkowie (5 mln zł)

Gmina Inowrocław

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Borkowie (3 mln zł) i Kłopocie (6,65 mln zł)

Janikowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie (6,5 mln zł)

Kruszwica

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica (9,5 mln zł)

Pakość

Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagowej na terenie miasta i gminy Pakość (3,7 mln zł)
Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych (7,5 mln zł)

Rojewo

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo (4,75 mln zł)

Złotniki Kujawskie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie (9,7 mln zł)

Powiat Inowrocławski

Konserwacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wraz z zakupem wyposażenia (1,45 mln zł)

W kujawsko-pomorskiem największą dotację z kwoty 1,26 mld zł przyznano miastu Toruń na zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego (30 mln zł) oraz Bydgoszczy m.in. na rewitalizację bulwarów i zagospodarowanie terenów wzdłuż Brdy (29,9 mln zł). Z kolei samorząd wojewódzki ma otrzymać 28,5 mln zł na rozbudowę drogi nr 563 w rejonie Rypina.