To najwyższy stopień awansu zawodowego przyznawany przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. To elitarne wyróżnienie przyznawane jest od 2008 roku corocznie nielicznej grupie 20-25 nauczycieli z całego kraju. Dotychczas uzyskało je ok. 250 osób na około 600 tysięcynauczycieli. Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty poddała ocenie dorobek zawodowy nauczyciela potwierdzony licznymi nagrodami ministra, kuratora oświaty oraz organów prowadzących szkołę, a także doceniła szczególne osiągnięcia związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela.