Inworocławski szpital informuje, że Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków zdarzeń losowych, zobowiązał się dofinansować zadanie polegające na zakupie bezkontaktowego tonometru ze stolikiem okulistycznym i dwóch kardiomonitorów.

Na zadanie PZUW przekazał 45 tys. zł. Kardiomonitory służą pacjentom na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii, natomiast tonometr służy pacjentom w Poradni Okulistycznej. Udzielone wsparcie pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i jakości udzielanych świadczeń leczonym pacjentom.