"Historia Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu" to książka przede wszystkim o ludziach, którzy tu żyli, pracowali, mieli wpływ na rozwój miasta. Powstawała przez trzy lata.

- Inicjatorem jej powstania był starszy cechu Piotr Jóźwiak, który zaproponował mi rozszerzenie i kontynuację publikacji Jacka Matuszewskiego pt. "Rzemiosło inowrocławskie 1899-1999 Zarys dziejów". Początkowo publikacja miała liczyć około 200 stron, jednak podczas zbierania materiałów, pojawiały się kolejne wydarzenia, o których warto było napisać - mówi autorka Renata Napierkowska.

Wydawcą publikacji jest Cech Rzemiosł Różnych, a książka została wydrukowana przez Drukarnię Pozkal.