W ostatnim czasie często wskazywano konieczność poprawy oznakowania poziomego. Powiat inowrocławski niedawno informował o pracach z tym związanych. Jak się okazuje, niektóre miejsca wskazali właśnie internauci.

- Część z wyszczególnionych przez powiat miejsc, które wiązały się z pomalowaniem znaków poziomych, pochodziła ze zgłoszeń mieszkańców, które umieścili za pośrednictwem policyjnego narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Te miejsca to: skrzyżowanie ul. 800-Lecia i Niepodległości, odcinek od ul. Staszica do ul. Magazynowej, ul. Św. Ducha - odmalowanie przejścia dla pieszych, droga Sikorowo – Kruszwica. Stąd wniosek, że mieszkańcy mają swój wkład w bezpieczeństwo, a instytucje troszcząc się o to bezpieczeństwo na drogach, realizują swoje zadania w tym zakresie - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

O KMZB:

Co zrobić i komu zgłosić sytuacje, które są postrzegane jako uciążliwe społecznie? Jest na to sposób! To Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To policyjne narzędzie działa doskonale i daje efekty wspólnych działań w trosce o bezpieczeństwo. Kategorie zagrożeń na Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to: Akty wandalizmu, Dzikie kąpieliska, Dzikie wysypiska śmieci, Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, Kłusownictwo, Miejsce niebezpieczne na terenach wodnych, Miejsce niebezpieczne na wodach, Miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, Nielegalna wycinka drzew, Nielegalne rajdy samochodowe, Nieprawidłowe parkowanie, Niestrzeżone przejście przez tory, Niestrzeżony przejazd kolejowy, Niewłaściwa infrastruktura drogowa, Niszczenie zieleni, Osoba bezdomna wymagająca pomocy, Poruszanie się po terenach leśnych quadami, Przekraczanie dozwolonej prędkości, Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, Utonięcia, Używanie środków odurzających, Wałęsające się bezpańskie psy, Wypalanie traw, Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, Znęcanie się nad zwierzętami, Zła organizacja ruchu drogowego i Żebractwo.

Warto wiedzieć, że do tych zgłoszeń można dodać opis, a nawet zdjęcie. Wszystkie sygnały podlegają sprawdzeniu przez policję i weryfikacji. W miejsca zgłoszeń wymagające działań policji, kierowane są i to niejednokrotnie patrole. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, które nie leży w kompetencji policji, jest ono przekierowane do właściwej instytucji. Przy tej okazji należy wspomnieć, że Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa w tym roku obchodzi swój mały jubileusz. W 2021 roku mija 5 lat, kiedy to narzędzie funkcjonuje. To skuteczny kanał wymiany informacji między mieszkańcami a Policją. Wszystko to, by po prostu żyło się bezpieczniej.