"Poczta Polska S.A. nie zapewnia właściwej jakości powszechnych usług pocztowych" - oceniła NIK. "Nadal występują opóźnienia w dostarczaniu przesyłek i są one coraz droższe, a w niektórych miejscowościach mieszkańcy mają problemy z dostępnością do usług pocztowych" - napisano w raporcie. Jak dodano, "działania zmierzające do zmiany tego stanu rzeczy nie są w pełni skuteczne". Kontrola NIK, jak podkreślono, odnotowała natomiast poprawę między innymi w kwestii terminowości rozpatrywania reklamacji.

Nieterminowe dostarczanie przesyłek dotyczyło według NIK większości kategorii przesyłek w ramach usługi powszechnej z wyjątkiem paczek pocztowych ekonomicznych, których terminowość dostarczania była znacznie ponad minimalne standardy - napisano w raporcie.

W ciągu pięciu lat objętych kontrolą Poczta Polska S.A. trzykrotnie podniosła ceny podstawowych usług powszechnych, tłumacząc podwyżki zwiększeniem kosztów, szczególnie wynagrodzeń - poinformowano.

W swoim raporcie NIK zwróciła uwagę na niewielką aktywność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który odpowiedzialny jest za monitorowanie i kontrolowanie usług powszechnych. "Nie dopełnił on obowiązku określenia maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne" - zaznaczono. Prezes UKE akceptował podwyżki cen usług, tłumacząc je koniecznością ochrony interesu ekonomicznego operatora wyznaczonego i koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług - dodano.

Na zmniejszanie się dochodów Poczty Polskiej decydujący wpływ ma kurczący się rynek tradycyjnych listów - podano. Jak zwrócono uwagę, jest to tendencja ogólnoeuropejska. Według NIK nową sytuację na rynku logistyki pocztowej stworzy ustawa o tzw. doręczeniach elektronicznych.

NIK zaznaczyła, że "choć Poczta Polska posiada wymaganą prawem liczbę placówek pocztowych, nie oznacza to równej dostępności do usług pocztowych w całym kraju". W raporcie podano, że "w latach 2015-2020 (I połowa) Poczta o 5,5 proc. zmniejszyła liczbę posiadanych czynnych placówek pocztowych".

W raporcie pozytywnie oceniono poprawę terminowości rozpatrywania reklamacji przez Pocztę. Ponad połowa uznanych reklamacji dotyczyła utraty przesyłek. Przez pięć lat w związku z uznanymi reklamacjami, Poczta Polska S.A. wypłaciła klientom odszkodowania w łącznej kwocie powyżej 37 mln zł - podano.

"Kontrola nie stwierdziła istotnych naruszeń bezpieczeństwa obrotu pocztowego i tajemnicy korespondencji", a "oględziny placówek pocztowych nie wykazały istotnych naruszeń standardów obsługi klienta" - dodała NIK.

Kontrola NIK objęła Urząd Komunikacji Elektronicznej, centralę Poczty Polskiej S.A. oraz wybrane jednostki organizacyjne Poczty Polskiej w latach od 2015-2020. (PAP)

mfr/ mk/