W spotkaniu wziął udział dr Maciej Prarat z Katedry Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z badań m.in. wynika, że najstarsze elementy konstrukcyjne wiatraka pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Wiatrak w całości postawiony został z drewna sosnowego. Od czasu jego budowy do dziś zachowała się praktycznie cała podstawa, tj. podwaliny, kozły, sztember i mącznica.

- Wyniki badań wiatraka w Chrośnie pokazują, że mamy do czynienia z bardzo cennym zabytkiem, dlatego po zrealizowaniu inwestycji przygotowane zostaną tablice informacyjne, na których znajdą się najistotniejsze ciekawostki na temat jego historii, funkcji poszczególnych elementów czy pierwotnej lokalizacji - informuje Bartosz Krajniak, zastępca burmistrza Kruszwicy.