- Wprowadzony dziś nowy program sygnalizacji świetlnej oprócz dostosowania go do aktualnego natężenia ruchu wydłużył czasy „międzyzielone” dla kolizyjnych grup pojazdów. Teraz kierowcy opuszczający skrzyżowanie mogą bezpiecznie z niego zjechać zanim kolejna grupa pojazdów otrzyma sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie. Wydłużenie tych czasów powinno ograniczyć zdarzenia drogowe wynikające ze zbyt krótkiego czasu potrzebnego do bezpiecznego minięcia się pojazdów - informuje Zarząd Dróg Powiatowych, który przejął wspomniane skrzyżowanie pod koniec 2017 roku.

Ponadto nowy program opracowano w koordynacji z sygnalizacją na skrzyżowaniach Staszica/Solankowa i Staszica/Narutowicza. Kierowcy zachowując dopuszczalną prędkość, dojeżdżając do krzyżówki z ul. Świętokrzyską powinni mieć sygnał zielony.

Co ze skrzyżowaniem ulic Poznańskiej i Miechowickiej? Jak informuje ZDP, prace nad zmianą programu w tym miejscu trwają.