- Sprawcy drogowych wykroczeń najczęściej mówią o pośpiechu lub o tym, że nie widzieli drugiego uczestnika ruchu na drodze. W związku z tym bądźmy czujni i rozważni. Zachęcam, żeby co jakiś czas zajrzeć do lektury kodeksu drogowego - mówi nadkom. Sebastian Górski, naczelnik inowrocławskiej drogówki.

Najczęstszymi przyczynami wczorajszych zdarzeń były nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami i nieprawidłowe cofanie.