Jubileuszowe obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele pw. Św. Elżbiety w Orłowie, którą odprawił proboszcz parafii ks. Marek Kowalczyk. W nabożeństwie uczestniczył szkolny poczet sztandarowy uformowany z uczniów.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, gdzie licznie zgromadzonych gości przywitała Joanna Tepper, dyrektor placówki.

- Podczas oficjalnych przemówień, podziękowań i gratulacji sędziwej jubilatce nie szczędził Wójt Gminy Inowrocław Tadeusz Kacprzak, który w imieniu władz samorządowych Gminy Inowrocław złożył na ręce pani dyrektor Joanny Tepper podziękowania i wyrazy uznania za rzetelną, z pasją wykonywaną pracę, za przygotowywanie młodych ludzi do godnego życia i umiejętnego poruszania się we współczesnym świecie. W podobnym tonie brzmiały mowy innych zaproszonych gości: Krzysztofa Kołtuńskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Inowrocław, Krzysztofa Patera – Przewodniczącego Komisji Oświaty Gminy Inowrocław, wizytatorów Agnieszki Molendy i  Wojciecha Gliwińskiego, reprezentujących Marka Gralika Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Izabeli Goski - Przewodniczącej Rady Rodziców, Krzysztofa Pęczkowskiego – Prezesa OSP Jacewo oraz Wiesława Paczkowskiego – absolwenta orłowskiej szkoły - czytamy w relacji z wydarzenia.

Uroczystość była również okazją do wręczenia Złotego Medalu "Za zasługi dla pożarnictwa" Iwonie Wilińskiej, nauczycielce Szkoły Podstawowej w Orłowie "za ponad 25-letnie szerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, przygotowywanie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej z liczną grupą laureatów na szczeblu gminy, powiatu inowrocławskiego, województwa kujawsko-pomorskiego i kraju, Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, współpracę z Powiatową Państwową Strażą Pożarną oraz OSP Jacewo".

Medal wręczył członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego druh Jerzy Stanny.

fot. nad.
DSCF0566 Dzieci

DSCF0542 Wystawa 120-lecie

DSCF0586 Stanny