Wykonana z mosiądzu tablica ma zawisnąć w holu budynku, w którym 22 lutego 1919 roku odbyło się założycielskie zebranie koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Inowrocławiu. Zakup i montaż tablicy sfinansowany zostanie z dotacji budżetu miasta i środków pieniężnych PCK. Zgodę na to muszą jeszcze wyrazić miejscy radni.

Wśród wielu działań podejmowanych przez PCK jedną z wiodących jest aktywne wspieranie i rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa, a także szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy i imprezy sportowe.

Uroczystość odsłonięcia tablicy zaplanowano na 22 lutego 2019 roku.