Powiat inowrocławski stara się o dotację na realizację nowych inwestycji. Kilka dni tematu nad projektami, które mogą otrzymać finansowanie, debatowały władze powiatu i okolicznych gmin.

- W grę wchodzą potężne środki, o otrzymanie których się staramy. Tworzymy solidne podstawy do ich pozyskiwania, a następnie rozdysponowania – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Chodzi o 950 milionów złotych, która miałaby sfinansować aż 340 projektów. Władze powiatu jak i gminy Dąbrowa Biskupia mają plany termomodernizacyjne, gmina Kruszwica chce rozbudować sieć ścieżek rowerowych, Janikowo zamierza wymieniać oświetlenie uliczne i zastosować energooszczędne lampy ledowe, a w gminie Złotniki Kujawskie istnieje zapotrzebowanie na żłobek.

Poza tym są projekty dotyczące infrastruktury przedszkolnej, kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz zadań społecznych, dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, co chcą realizować m.in. Pakość, Kruszwica, Gniewkowo i Dąbrowa Biskupia. W programie widnieje również realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych i tworzenie klubów dziennego pobytu w gminach Janikowo, Pakość i Gniewkowo.

- To wiele projektów, z których każdy jest niezwykle ważny dla mieszkańców powiatu. Jestem optymistką, a bardzo konstruktywna atmosfera pierwszego spotkania utwierdza mnie w przekonaniu, że wszystko zakończy się powodzeniem – dodaje Wiesława Pawłowska.

Strategia, nad którą debatowano, zawiera najważniejsze przedsięwzięcia zarówno infrastrukturalne jak i tzw. miękkie, możliwe do finansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jak również tzw. projekty komplementarne.