- To dobra wiadomość dla seniorów, którzy ukończą wiek emerytalny między kwietniem br. a marcem przyszłego roku. Emerytura 60-latka będzie wyższa o 5,6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy, a 65-latka o 6,5 proc. Na nowych tablicach zyskają także osoby, które w poprzednich latach zdecydowały się odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w kujawsko-pomorskiem.

Tablice trwania życia obrazują przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat. Zmieniane są co roku i obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Przygotowywane są na podstawie liczby zgonów i liczby ludności wg płci i wieku. Po raz pierwszy dane znacząco różnią się od wcześniejszych.

- Wyższa śmiertelność jaka miała miejsce w ubiegłym roku wpłynęła na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych. W przypadku osoby 60-letniej w tegorocznych tabelach średnie dalsze trwanie życia wynosi 247,7 miesięcy, a więc aż o 13,8 miesięcy mniej niż przed rokiem. Dla osoby 65-letniej parametr ten zmalał o 13,3 miesięcy do 204,3 miesięcy - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

- Od kwietnia br. do końca marca przyszłego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wykorzystywał nową tablicę do obliczenia wysokości emerytury osobom, które w tym okresie ukończą wiek emerytalny i złożą wniosek o to świadczenie. Osoby takie, nie muszą jednak spieszyć się z przejściem na emeryturę, aby skorzystać z tegorocznej tablicy GUS. Przyznając emeryturę ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest obecnie obowiązująca tablica (w chwili złożenia wniosku), czy ta, która obowiązywała w momencie, gdy ukończył on swój wiek emerytalny. ZUS do obliczeń przyjmuje tę korzystniejszą.

 

Z nowej tablicy mogą również skorzystać osoby, które pomimo ukończonego wieku emerytalnego odłożyły decyzję o przejściu na emeryturę, o ile złożą wniosek o emeryturę do 31 marca 2022 r. Natomiast nie skorzystają z niej seniorzy, którzy od dawna są już na emeryturze  – wyjaśnia rzeczniczka.