- Program budowy 100 obwodnic wchodzi w kolejną fazę w woj. kujawsko-pomorskim. Dziś rozpoczynają się prace przy dokumentacji projektowej dla obwodnic Strzelna, Kruszwicy i Brześcia Kujawskiego. Obwodnice te wyprowadzą ruch tranzytowy, co wpłynie na komfort życia mieszkańców tych miejscowości. - powiedział Tomasz Żuchowski, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z kim podpisano umowę?

Najkorzystniejsze oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Kruszwicy, Strzelna i Brześcia Kujawskiego zaoferowało konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner).

Obowiązki wykonawcy

Zadaniem projektantów będzie wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ich uzyskaniem.

Obwodnica Kruszwicy

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. DK62 jest istotna dla układu komunikacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprowadza ruch na osi wschód-zachód pomiędzy autostradą A1 i Włocławkiem a korytarzami dróg krajowych nr 15 i 25. Inwestycja pozwoli na uspokojenie ruchu w centrum miasta. Dzięki wyeliminowaniu transportu ciężkiego Rynek zacznie spełniać swoją rolę społeczną jako centralnego i spokojnego punktu miasta. Szacunkowa długość obwodnicy to około 7 km.

Obwodnica Brześcia Kujawskiego

Celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na DK62. Jest to ruch prowadzący ze strony autostrady A1 i Włocławka. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, szczególnie związanego ze strefą ekonomiczną, która posiada liczne tereny w okolicy miejscowości. Szacunkowa długość obwodnicy to około 9 km.

Obwodnica Strzelna

Inwestycja umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. W Strzelnie krzyżują się drogi krajowe nr 15, 25 oraz 62. DK15 i DK25 prowadzą od strony północnej z Torunia i Bydgoszczy, dalej na południe do korytarzy drogi ekspresowej S5 oraz autostrady A2. Ponadto od strony wschodniej ruch do Strzelna doprowadza DK62, biegnąca od Włocławka i autostrady A1. Obwodnica ma na celu wyprowadzenie ruchu z kierunków najbardziej zatłoczonych. Szacunkowa długość obwodnicy to około 8,5 km.

Termin realizacji   

Obwodnice powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Okres przygotowawczy dla obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029.