- Tak szybko, jak to będzie tylko możliwe, udostępnimy miejsca parkingowe niedaleko tężni. Teren będzie objęty regulaminem. Szczegółowe zasady korzystania z parkingu ustali Rada Miejska Inowrocławia w drodze stosownej uchwały – informuje prezydent Ryszard Brejza.

Poza parkingiem wybudowano drogę manewrową. Stanowiska parkingowe wykonane są z płyt ażurowych, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Te wyłożono kostką betonową, podobnie jak drogę manewrową.

Ponadto, wybudowano dojazd do parkingu wraz z chodnikiem, który oświetla 11 lamp z oprawami LED. Firma zasiała trawniki o powierzchni ok. 2000 mkw. Wykonawca jest zobowiązany do dbania o ten teren przez kolejny rok. Plac jest monitorowany. Inwestycję zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej.

Parking przy ul. Bocznej 05

Parking przy ul. Bocznej 02