Mowa o budynkach mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy. Usługa demontażu, transportu i unieszkodliwienia uzależniona będzie od środków własnych gminy oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Deklaracje znajdują się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4. Więcej informacji można uzyskać pod numerem 52 566 60 88.